Get Adobe Flash player

Poznań, Osiedle Moja Malta

  • 2 budynki (4 klatki schodowe)
  • 253 mieszkania (łączna powierzchnia użytkowa 13.683 m2)
  • 9 lokali usługowych (łączna powierzchnia użytkowa 1.347 m2)
  • 2 hale garażowe (224 miejsca postojowe i 256 boksów rowerowych)