Get Adobe Flash player

Świadcząc usługi zarządzania nieruchomościami kierujemy się dążeniem do osiągnięcia maksymalnej efektywności przy zachowaniu możliwie niskich kosztów administrowania.

Opracowany system mobilnego zarządzania pozwala skutecznie wdrażać i nadzorować procesy związane z:

  • ewidencją budynków i lokali;
  • eksploatacją i technicznym utrzymaniem nieruchomości;
  • prowadzeniem rachunkowości wspólnot mieszkaniowych, naliczaniem kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
  • monitoringiem wpłat dokonywanych przez właścicieli i podejmowaniem koniecznych działań windykacyjnych;
  • tworzeniem planów gospodarczych oraz planów remontów i modernizacji;
  • sprawozdawczością na potrzeby rozliczeń wspólnoty i poszczególnych właścicieli;
  • kontrolą jakości usług wykonywanych przez dostawców i firmy usługowe;
  • i inne.
rodzina