Get Adobe Flash player

Partner Zarządzanie

jest marką handlową podmiotów utworzonych w oparciu o zasoby i doświadczenie licencjonowanego zarządcy nieruchomości - Filipa Przyłuskiego (licencja nr 3536).

W ramach grupy funkcjonują obecnie podmioty:

  • PARTNER ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.
  • PARTNER ZARZĄDZANIE SZCZECIN SP. Z O.O.

Głównym przedmiotem działalności grupy jest zarządzanie nieruchomościami, które wykonujemy nieprzerwanie od 2000 roku.

W swoim dorobku firma posiada obsługę nieruchomości    w Poznaniu i Szczecinie.

Zasób zarządzanych nieruchomości wynosi aktualnie blisko 2300 lokali o łącznej powierzchni użytkowej

ok. 150 tys. m2.

para